Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

11lut2020

KAŻDA ZATRUDNIONA OSOBA BEZ WZGLĘDU NA WIEK MOŻE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE DO KSZTAŁCENIA W FORMIE KURSU, SZKOLENIA LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DO 100% PONIESIONYCH KOSZTÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

                    

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza do skorzystania z możliwości pozyskania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na różne formy szkoleniowe oraz studia podyplomowe.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

Wysokość dofinansowania z KFS:

 • Pracodawca, który zatrudnia powyżej 10 pracowników może otrzymać 80% dofinansowania kosztów– z własnych środków pokryje 20% kosztów.
 • Pracodawca, który zatrudnia do 10 pracowników może otrzymać 100% dofinansowania kosztów.

Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Kto może ubiegać się o środki KFS?

Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.
Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy zatrudnieni są pracownicy korzystający ze wsparcia
Nie ma znaczenia wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych u beneficjenta
Pracodawca może sam skorzystać z KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy

 

W ramach oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń Wyższej Szkoły Gospodarki macie Państwo możliwość sfinansowania do 100 % kształcenia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które w 2020 roku przeznaczone są na:

·       wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

·       wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

·       wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

·       wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;

·       wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;

·       wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

·       wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej właściwego dla Państwa firmy Powiatowego Urzędu Pracy lub skontaktować się z pracownikami Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, którzy zapewnią pomoc merytoryczną.

Aktualności
lut11
2020
lis28
2019

KONTAKT

Wydział Nauk Stosowanych w Chojnicach
ul. Świętopełka 3
89 - 620 Chojnice
tel. 513 146 624
chojnice@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki