Podyplomowe Studia Menedżerskie

Podyplomowe Studia Menedżerskie

Cel studiów

Celem studiów jest aktualizacja wiedzy z technik, metod i instrumentów zarządzania podmiotami gospodarczymi. Poznanie metod optymalizacyjnych, przeprowadzania rachunków ekonomicznej opłacalności projektów i technik menedżerskich stosowanych z wykorzystaniem programów informatycznych (arkusze kalkulacyjne, MS Project).

Adresaci

Studia dla inżynierów, ekonomistów i prawników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych i instytucji publicznych.

Korzyści dla słuchaczy

Absolwent menedżerskich studiów podyplomowych jest przygotowany do:
• podejmowania decyzji w obszarze zarządzania finansami podmiotów,
• optymalizacji decyzji menedżerskich,
• zastosowania rachunku kosztów w zarządzaniu,
• podejmowania decyzji inwestycyjnych w aspekcie rachunku opłacalności inwestycji i wyboru źródeł finansowania inwestycji,
• zastosowania programów komputerowego wspierania procesów podejmowania decyzji (MS PROJECT, SOLVER).

Program studiów podyplomowych został przygotowany dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym szczególnie pod kątem rozwoju kariery, rozwijania kompetencji uczenia się lub uczenia i rozwijania innych, motywowania, wyzwalania potencjału. Dzięki metodzie edukacji zindywidualizowanej możliwe jest modyfikowanie programu pod kątem osobistych potrzeb edukacyjnych słuchacza, jego predyspozycji i zainteresowań oraz elastyczność w zakresie terminu realizacji zajęć. Wybór zajęć z zastosowaniem tutoringu pozwala na osobisty kontakt z trenerem, którego celem jest wspieranie słuchacza w rozwoju i w planowaniu własnej drogi edukacyjno-zawodowej.

Ramowy program

Ekonomia menedżerska
Rachunkowość zarządcza
Rachunek opłacalności inwestycji
Metody komputerowe w zarządzaniu
Metody rachunku kosztów
Zarządzanie kapitałem
Podstawy inżynierii finansowej
Metody prognozowania
Biznes plan
Wnioskowanie statystyczne
Wybrane zagadnienia z zarządzania personelem

Forma zaliczenia

  • praca dyplomowa

Ilość godzin: 184 

Czas trwania studiów: 2 semestry

Aktualności
paź17
2019

KONTAKT

Wydział Nauk Stosowanych w Chojnicach
ul. Świętopełka 3
89 - 620 Chojnice
tel. 513 146 624
chojnice@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki