Ochrona radiologiczna pacjenta

Ochrona radiologiczna pacjenta

OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA
KURS I EGZAMIN PAŃSTWOWY

Kurs jest dedykowany do techników i lekarzy pracowni diagnostyki obrazowej. Uczestnik po odbyciu szkolenia i zaliczeniu egzaminu państwowego uzyska certyfikat, którego ważność wynosi 5 lat.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, wszyscy pracownicy realizujący procedury z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej i radioterapii są zobowiązani do odbycia szkolenia Ochrona Radiologiczna Pacjenta. Obowiązek ten dotyczy również lekarzy stomatologów, lekarzy radiologów, lekarzy wykonujących procedury związane z zakresu radiologii zabiegowej, fizyków medycznych oraz techników RTG obsługujących aparaty rtg.

Kurs realizowany przy współpracy z firmą Mariusz Masiuk, 80-034 Gdańsk ul. Anny Jagiellonki 34/14. Firma wpisana jest do rejestru podmiotów prowadzących szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta.

Ośrodek Mariusz Masiuk jest wpisany do rejestru Głównego Inspektora Sanitarnego podmiotów prowadzących szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta - odpis z rejestru znajdziecie Państwo TUTAJ

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy jest wpisana do rejestru Głównego Inspektora Sanitarnego podmiotów prowadzących szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta - odpis z rejestru znajdziecie Państwo TUTAJ

Program (program kursu dostosowany jest dla danej grupy specjalności):

1. Fizyczne właściwości urządzeń radiologicznych stosowanych w danej dziedzinie.
2. Wielkości i jednostki radiologiczne stosowane w danej dziedzinie.
3. Podstawy detekcji promieniowania jonizującego.
4. Efekty deterministyczne.
5. Ogólne założenia ochrony radiologicznej.
6. Specyficzne dla danej dziedziny aspekty ochrony radiologicznej pacjenta/w tym dzieci i młodzież.
7. Specyficzne dla danej dziedziny aspekty ochrony radiologicznej personelu.
8. Dawki otrzymywane przez pacjenta w efekcie stosowania właściwych dla danej dziedziny procedur radiologicznych - zasady optymalizacji.
9. System zarządzania jakością.
10. Ustawodawstwo krajowe i europejskie, zalecenia międzynarodowe.

Formuła szkolenia:
Wykłady i warsztaty – uczestnicy w trakcie kursu zostaną zapoznani z tematyką szeroko pojętej ochrony radiologicznej pacjenta oraz z aspektami poprawnego korzystania z urządzeń pomiarowych, jak również innych środków ochrony osobistej personelu oraz pacjenta. Ponadto każdy z uczestników, będzie miał możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Kadra:

Mariusz Masiuk – magister i ekspert w zakresie fizyki medycznej, Inspektor Ochrony Radiologicznej, audytor wewnętrzny. Wieloletni praktyk stosowania zasad prawa w zakresie ochrony radiologicznej, a także wykonywania testów aparatów rtg. Współpracuje z renomowanymi podmiotami leczniczymi w kraju – audytuje, doradza i kształci personel medyczny.

Jacek Teodorczyk – lekarz o specjalizacji z zakresu medycyny nuklearnej, w trakcie specjalizacji z radiologii, długoletni wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, asystent w Zakładzie Medycyny Nuklearnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Wieloletni praktyk prewencji w pracy w promieniowaniu jonizującym.

Mirosław Serbinowicz – magister zarządzania i ekonomii, certyfikowany trener, 20 - letnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń, doradztwa personalnego i coachingu z zakresu: zarządzania negocjacji, profesjonalnej obsługi klienta, psychologii grupy, komunikacji, public relations, etyki pracy oraz metodyki nauczania ludzi dorosłych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po zakończeniu zajęć uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawniające do zdawania egzaminu, a po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Wydziału Nauk Stosowanych w Chojnicach lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej,
- podpisanie umowy na kurs.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

•    dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
•    dostarczenie kserokopii dowodu osobistego
•    złożenie oświadczenia o zdolności do czynności prawnych 
(pobierz dokument)
•    uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu na konto Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Egzamin/zaliczenie:
- egzamin przeprowadzany w formie testu obejmującego od 30 do 40 pytań
- egzamin trwa 60 minut od chwili rozdania zestawów egzaminacyjnych

Koszt kursu:
- opłata kurs 250 zł brutto
- opłata egzamin - 140 zł brutto
Cena obejmuje wykłady i ćwiczenia, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje, certyfikat.

Termin:
- tryb weekendowy,

Płatność przelewem na konto:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Bank Zachodni WBK
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem "Opłata za kurs ochrony radiologicznej pacjenta"

Kontakt:

MEDYCZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO I SZKOLEŃ

bud. C, pok. C001
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 68
e-mail: centrum@byd.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
sobota - niedziela: NIECZYNNE

www.edumed.byd.pl 

Aktualności
paź11
2021
wrz16
2021

KONTAKT

Wydział Nauk Stosowanych w Chojnicach
ul. Świętopełka 3
89 - 620 Chojnice
tel. 513 146 624
chojnice@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki