Kurs Pierwszej Pomocy

Kurs Pierwszej Pomocy

29lis2018

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza

szkolenie PIERWSZEJ POMOCY

29 listopada 2018 r. zmianie uległo  Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych oraz niepublicznych szkołach i placówkach, które jednoznacznie  określa sposób zapewnienia właściwej opieki nad dzieckiem przebywającym pod opieką nauczyciela. Zgodnie z nowym aktem prawnym wiedzę w zakresie udzielenia pierwszej pomocy muszą posiadać również pracownicy  szkoły niebędący nauczycielami, a którzy odpowiedzialni są za podjęcie działań ratujących zdrowie i życie podopiecznych.

CEL KURSU

Celem kursu jest nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz uzyskanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie.

PO KURSIE UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

udzielać pierwszej pomocy;
prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia życia.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Kurs prowadzony będzie aktywnymi metodami warsztatowymi. Uczestnicy otrzymają materiały,  w których w sposób opisowy i usystematyzowany zawarte są treści kursu.

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły  Gospodarki  w Bydgoszczy.

RAMOWY PROGRAM KURSU:  

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
Ocena poszkodowanych.
Obserwacja czynności życiowych.
Opanowanie poważnych krwotoków i krwawień.
Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym oddychającym
Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia u dorosłych i dzieci i użycie AED
Postępowanie w nagłym ataku serca.
Postępowanie w przypadku poważnych oparzeń i ran
Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy.
Postępowanie przy złamaniach, zwichnięciach i  skręceniach
Postepowanie przy porażeniu prądem elektrycznym.
Zestaw Pierwszej Pomocy - korzystanie z apteczki.

 

ŁĄCZNIE 6 GODZIN

Powyższy program kursu zaplanowany jest na 6 godzin. Istnieje możliwość modyfikacji programu kursu zgodnie z zakresem tematycznym, które klient wybierze za najważniejsze dla siebie.

 

KOSZT KURSU – 80 zł brutto/osoba

 

Miejsce odbywania zajęć: Wydział Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Gospodarki w Chojnicach ul. Świętopełka 3, 89 – 600  Chojnice

TERMIN: 13 grudnia 2018 r.

Możliwe inne terminy to: 9.01.2019 r., 16.01.2019 r., 23.01.2019 r., 11.01.2019 r., 18.01.2019 r.

 

Szczegółowe informacje i zapisy:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Wydział Nauk Stosowanych w Chojnicach’

Tel. 513 146 624

ul. Świętopełka 3

89 - 600 Chojnice

e-mail: chojnice@byd.pl

Aktualności

KONTAKT

Wydział Nauk Stosowanych w Chojnicach
ul. Świętopełka 3
89 - 620 Chojnice
tel. 513 146 624
chojnice@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki