Kurs leczenia ran dla pielęgniarek

Kurs leczenia ran dla pielęgniarek

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza na

kurs specjalistyczny realizowany w Chojnicach

LECZENIE RAN DLA PIELĘGNIAREK

Cel kursu:

Przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną odleżynową, owrzodzenie nowotworowym, oparzeniem, odmrożeniem, raną urazową powierzchowną, owrzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową oraz do zdejmowania szwów z rany.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 140 godzin dydaktycznych, z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne ( zajęcia stażowe).

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza
 • podpisanie umowy o udział w kursie specjalistycznym

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych:

1. Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, położna, która:

posiada prawo wykonywania zawodu;
została zakwalifikowana do odbycia kursu specjalistycznego przez organizatora kształcenia.

2. Pielęgniarka, położna ubiegająca się o rozpoczęcie kursu specjalistycznego składa wniosek do organizatora kształcenia w terminie przez niego wyznaczonym.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenia i egzamin końcowy zgodny z programem kursu specjalistycznego.

Termin kursu: 23.11.2019 r. – 20.01.2020 r.

Cena : 580,00 zł

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w Chojnicach

Ilość miejsc ograniczona!!!

ZAPRASZAMY!!!

ZAPISY I ZGŁOSZENIA POPRZEZ SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA do 12.11.2019 r.

PLAN ZAJĘĆ

Szczegółowe informacje:

Wydział Nauk Stosowanych w Chojnicach

ul. Świętopełka 3

89 - 600 Chojnice

tel. 513 146 624 tel. 52 567 00 12, 52 567 00 13

chojnice@byd.pl

Aktualności
paź11
2021
wrz16
2021

KONTAKT

Wydział Nauk Stosowanych w Chojnicach
ul. Świętopełka 3
89 - 620 Chojnice
tel. 513 146 624
chojnice@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki