Kurs dla samodzielnych księgowych

Kurs dla samodzielnych księgowych

Program:
1. Omówienie ustawy o rachunkowości w aspekcie organizacji rachunkowości w podmiocie gospodarczym.
2. Przekrojowy przykład powtórzeniowy ("od bilansu do bilansu"), obejmujący wybrane operacje księgowe.
3. Bilans firmy jako źródło informacji o sytuacji majątkowej.
4. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o dochodowości firmy.
5. Analiza rachunku zysków i strat (porównawczego i kalkulacyjnego) - zadania.
6. Omówienie i ewidencja wybranych podatków. 
8. Informacje dodatkowe jako część sprawozdania finansowego.
9. Sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym.
10. Ustawa o podatku dochodowym osób prawnych.
11. Ustalanie wyniku finansowego oraz dochodu dla celów podatkowych.
12. Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego i ubezpieczeń społecznych.
Zakres tematyczny niniejszego kursu uwzględnia wymagania stawiane samodzielnym księgowym jednostek gospodarczych, wg aktualnego stanu prawnego w Polsce.
 
Cele:
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji samodzielnego (głównego) księgowego firmy.
 
Świadectwo kwalifikacyjne:
Certyfikat ukończenia kursu wystawiany przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki
 
Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Wydziału Nauk Stosowanych lub wypełniając formularz zgłoszeniowy, bądź rejestrując się ON-LINE
- podpisanie umowy o szkolenie
 
Wymagania wstępne:
W kursie mogą wziąć udział osoby posiadające wiedzę z podstaw rachunkowości (plan kont, księgowanie w układzie rodzajowym, kalkulacyjnym, ustalenie wyniku finansowego, itp.)
 
Egzamin/zaliczenie:
Zaliczenie kursu podstawie obecności oraz egzaminu wewnętrznego.
 
Termin i miejsce:
- ilość godzin: 125,
- tryb wieczorowy 
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Świętopełka 3, Chojnice
 
Koszt:
- 1500 zł.
 
 
Płatność przelewem na konto:
 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Bank Zachodni WBK 
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs dla samodzielnych księgowych - Chojnice"
 
Kontakt:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Wydział Nauk Stosowanych
e-mail: chojnice@byd.pl
Tel. 513 146 624
ul. Świętopełka 3
89 - 620 Chojnice
Aktualności
paź11
2021
wrz16
2021

KONTAKT

Wydział Nauk Stosowanych w Chojnicach
ul. Świętopełka 3
89 - 620 Chojnice
tel. 513 146 624
chojnice@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki