Księgowość małej firmy

Księgowość małej firmy

Program: 

 1. Małe przedsiębiorstwo jako jednostka organizacyjna
 2. Opodatkowanie działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw
 3. Ogólne zasady ewidencji procesów gospodarczych w małych przedsiębiorstwach
 4. Zryczałtowane formy opodatkowania działalności gospodarczej małego przedsiębiorstwa:
 • karta podatkowa

- zakres opodatkowania kartą podatkową,
- warunki korzystania z karty podatkowej,
- obowiązki ewidencyjne przy karcie podatkowej,
- zasady ustalania podatku dochodowego przy karcie podatkowej,

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

- podmioty objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
- podmioty wyłączone z ryczałtu,
- ewidencjonowanie przychodów przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych,
- ewidencje środków trwałych i wyposażenia,
- stawki ryczałtu,
- miesięczne i roczne rozliczanie się z ryczałtu ewidencjonowanego,
- uproszczona forma rozliczania się z ryczałtu,

 1. Rozliczanie działalności na zasadach ogólnych
 • księga przychodów i rozchodów jako forma ewidencji działalności gospodarczej:

- zakres podmiotowy księgi przychodów i rozchodów,
- ogólne zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- zasady ewidencji kosztów,
- przychody z działalności gospodarczej i zasady ich ewidencji,
- dodatkowe ewidencje prowadzone łącznie z księgą przychodów i rozchodów,
- zamknięcie miesięczne i roczne księgi przychodów i rozchodów,
- przejście z księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe,

 1. Ewidencje związane z podatkiem od towarów i usług
 2. Sprawozdawczość i analiza finansowa małych firm 

Cele:
Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia rachunkowości w małym przedsiębiorstwie.  

Świadectwo kwalifikacyjne: 
Zaświadczenie ukończenia kursu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Wydziału Nauk Stosowanych lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o szkolenie
 
Egzamin/zaliczenie:
Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz egzaminu wewnętrznego.
 
Termin i miejsce:
- ilość godzin: 80,
- tryb wieczorowy 
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Świętopełka 3, Chojnice
 
Koszt:
- 900 zł.


Płatność przelewem na konto:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Bank Zachodni WBK 
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs księgowość małej firmy- Chojnice"

Kontakt:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Wydział Nauk Stosowanych
e-mail: chojnice@byd.pl
Tel. 513 146 624
ul. Świętopełka 3
89 - 620 Chojnice

 

Aktualności
paź11
2021
wrz16
2021

KONTAKT

Wydział Nauk Stosowanych w Chojnicach
ul. Świętopełka 3
89 - 620 Chojnice
tel. 513 146 624
chojnice@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki