Kadry i płace w firmie

Kadry i płace w firmie

PROGRAM
 
TEORIA
1. Kodeks pracy - wybrane zagadnienia -  12 h:
 • stosunek pracy (rodzaje umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, wynagrodzenia, obowiązki pracownika i pracodawcy, czas pracy, urlopy pracownicze, uprawnienia z tytułu macierzyństwa)
2. ZUS - 6 h:
 • zasady podlegania ubezpieczeniom, wypłata świadczeń.
3. Rekrutacja i selekcja – 4h:
 • rodzaje i metody rekrutacji, opis stanowiska pracy, profil kompetencyjny
4. Płace - 6 h:
 • jak przygotować listę płac (naliczenie wynagrodzenia zasadniczego, nadliczbowego, chorobowego, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich)
PRAKTYKA
5. Kodeks pracy- 12 h;
 • warsztaty z zakresu: przygotowania umowy o pracę, zakresu obowiązków, wypowiedzenia umów o pracę, planów urlopowych, naliczania wymiarów urlopowych, opracowania rozkładów czasów pracy w różnych systemach
6. ZUS - Program Płatnik – 6 h; (zajęcia praktyczne):
 • wprowadzenie do obsługi programu,
 • tworzenie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i korygujących w programie "Płatnik"
7. Rekrutacja i selekcja - 6 h;
 • przygotowanie opisu stanowiska pracy, profilu kompetencyjnego, ogłoszenia o pracę, arkusza rozmowy kwalifikacyjnej
8. Płace - 12 h;
 • Jak przygotować listę płac (naliczanie wynagrodzenia zasadniczego, nadliczbowego, chorobowego, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich
Cele:
Celem kursu jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu obsługi kadrowej i płacowej w przedsiębiorstwie
 
Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie wydawane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
 
Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Wydziału Nauk Stosowanych lub rejestrując się ON-LINE
- podpisanie umowy o szkolenie.
 
Egzamin / zaliczenie:
- zaliczenie kursu podstawie obecności
- egzamin
 
Termin i miejsce:
- ilość godzin: 64
- tryb: wieczorowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Świętopełka 3, Chojnice.
- termin: zajęcia w każdy wtorek i czwartek od 01.10.2019 r. w godz. 16.30 - 20.00
HARMONOGRAM ZAJĘĆ
 
Koszt:
- 650 zł
 
Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Bank Zachodni WBK
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567

z dopiskiem "Opłata za kurs Kadry i płace - Chojnice"
 
Kontakt:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Wydział Nauk Stosowanych
e-mail: chojnice@byd.pl
Tel. 513 146 624
ul. Świętopełka 3
89 - 620 Chojnice
Aktualności
paź11
2021
wrz16
2021

KONTAKT

Wydział Nauk Stosowanych w Chojnicach
ul. Świętopełka 3
89 - 620 Chojnice
tel. 513 146 624
chojnice@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki