EXCEL - poziom zaawansowany

EXCEL - poziom zaawansowany

Program:

 1. Dane.
 2. Nadawanie nazwy blokom komórek arkusza.
 3. Zastosowanie automatycznego formatowania w obrębie zadanego bloku komórek.
 4. Konstruowanie własnego formatu prezentacji danych.
 5. Warunkowe formatowanie komórek.
 6. Import danych z pliku tekstowego. Dane źródłowe są rozdzielane przecinkami (CSV) lub innym separatorem.
 7. Prezentacja.
 8. Podział arkusza na okna i blokowanie okien.
 9. Ukrywanie oraz odkrywanie kolumn i wierszy.
 10. Ukrywanie i odkrywanie arkuszy.
 11. Korzystanie z mechanizmu sumy pośredniej.
 12. Stosowanie funkcji wektorowych (jedno lub dwuargumentowych).
 13. Ochrona arkusza.
 14. Zabezpieczenie i zdjęcie zabezpieczenia arkusza z użyciem hasła.
 15. Zabezpieczenie i zdjęcie zabezpieczenia wskazanych komórek z użyciem hasła.
 16. Ochrona skoroszytu.
 17. Zabezpieczenie skoroszytu z użyciem hasła.
 18. Zdjęcie zabezpieczenia skoroszytu z użyciem hasłem.
 19. Manipulacja danymi.
 20. Sortowanie wierszy danych w oparciu o kryterium zbudowane na atrybutach z wielu kolumn.
 21. Sortowanie wskazanych fragmentów arkusza w oparciu o zadane kryterium.
 22. Konstruowanie jedno lub wielokryterialnego zapytania.
 23. Realizacja zaawansowanych zapytań i filtrów danych.
 24. Powiązanie danych w komórkach i wykresach w ramach jednego arkusza.
 25. Powiązanie danych w komórkach i wykresach na różnych arkuszach tego samego skoroszytu.
 26. Powiązanie danych w komórkach i wykresach na różnych arkuszach w różnych skoroszytach.
 27. Powiązanie danych pomiędzy arkuszem i dokumentem tekstowym.
 28. Konsolidacja danych w przyległych arkuszach z wykorzystaniem funkcji 3D.
 29. Szablony.
 30. Użycie gotowego szablonu.
 31. Edycja i zmiana właściwości szablonu.
 32. Wykresy i grafika.
 33. Zmiana własności (m.in. kąta nachylenia) wykresów kołowych.
 34. Formatowanie etykiet opisujących osie wykresu.
 35. Zmiana położenia nagłówka, legendy, etykiet opisujących wykres.
 36. Rozłączenie segmentów tworzących wykres kołowy.
 37. Usunięcie serii danych z wykresu.
 38. Zmiana typu wykresu dla wybranych serii danych
 39. Zmiana szerokości odstępów pomiędzy słupkami danych na wykresie kolumnowym 2D.
 40. Dodanie ilustracji do wykresu.
 41. Funkcje.
 42. Zastosowanie funkcji daty i czasu.
 43. Zastosowanie funkcji matematycznych.
 44. Zastosowanie funkcji statystycznych.
 45. Zastosowanie funkcji operujących na tekście.
 46. Zastosowanie funkcji finansowych.
 47. Zastosowanie funkcji wyszukujących.
 48. Zastosowanie funkcji logicznych.
 49. Zastosowanie dostępnych funkcji bazodanowych.
 50. Zagnieżdżanie funkcji.
 51. Analiza danych.
 52. Tworzenie tabeli przestawnej z podanego zbioru danych.
 53. Zmiana danych wejściowych i odświeżenie tabeli przestawnej.
 54. Grupowanie i prezentacja danych w tabeli przestawnej według zadanych kryteriów.
 55. Utworzenie i nazwanie scenariusza/wersji dla zadanego zbioru danych.
 56. Przeprowadzenie analizy i wygenerowanie raportu na podstawie zapisanego scenariusza/wersji.
 57. Śledzenie i wizualizacja związków typu poprzednik w formułach komórek arkusza.
 58. Śledzenie i wizualizacja związków zależności od wskazanych komórek arkusza.
 59. Wyświetlenie treści formuł lub miejsca ich lokalizacji dla komórek arkusza.
 60. Dodawanie i usuwanie komentarzy.
 61. Edycja komentarzy przypisanych do komórek arkusza.
 62. Narzędzia specjalne.
 63. Rejestrowanie prostego makropolecenia.
 64. Uruchamianie makropolecenia.
 65. Przypisanie makropolecenia jako procedury obsługi wybranego klawisza na pasku narzędzi.

Cele:
Celem kursu jest zapoznanie się z metodami efektywnej obsługi arkusza kalkulacyjnego. Uczestnik kursu poznaje sposoby opracowania wyników zawierających zaawansowane formy prezentacji informacji: formatowanie danych numerycznych, tekstu, grafiki, wykresów itp. Ponadto kursant nabywa kompetencje w zakresie wykorzystania funkcji arytmetycznych, logicznych, statystycznych oraz finansowych wbudowanych w aplikację arkusza kalkulacyjnego. Po zakończeniu kursu uczestnik będzie posiadał umiejętność posługiwania się narzędziami analitycznymi dostępnymi z poziomu arkusza kalkulacyjnego.

Adresaci:
Kurs jest przeznaczony dla wszystkich, którzy pragną zapoznać się z zaawansowanymi sposobami przetwarzania danych przy pomocy arkuszy kalkulacyjnych oraz przygotować się do zdawania egzaminu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych poświęconego obsłudze arkusz kalkulacyjnego na poziomie zaawansowanym. Od kursanta wymagane jest ukończenie kursu "Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego" lub równorzędna wiedza.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Wydziału Nauk Stosowanych w Chojnicach lub rejestrując się ON - LINE

- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 20,
- tryb: weekendowy/wieczorowy,
- miejsce: Wydział Nauk Stosowanych w Chojnicach, ul. Świętopełka 3

Koszt:
- 350 zł,
- student/absolwent WSG 310 zł.

Płatność przelewem na konto:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Bank Zachodni WBK 
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem "EXCEL - poziom zaawansowany Chojnice"

Kontakt:
chojnice@byd.pl, tel. 513 146 624
Wydział Nauk Stosowanych w Chojnicach
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Świętopełka 3
89 - 620 Chojnice 

Aktualności
paź11
2021
wrz16
2021

KONTAKT

Wydział Nauk Stosowanych w Chojnicach
ul. Świętopełka 3
89 - 620 Chojnice
tel. 513 146 624
chojnice@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki