Decyzje stypendialne - Stypendium Rektora

Decyzje stypendialne - Stypendium Rektora

03gru2020

Drodzy Studenci.

Pragniemy poinformować, że w dniu wczorajszym na platformie NEW ISAPS ukazały się pierwsze decyzje dotyczące złożonych wniosków o stypendium Rektora. U osób u których decyzje się nie pojawiły, decyzje zostaną opublikowane do końca tygodnia.

 

 

Drodzy Studenci.

 

Pragniemy poinformować, że w dniu wczorajszym na platformie NEW ISAPS ukazały się pierwsze decyzje dotyczące złożonych wniosków o stypendium Rektora. U osób u których decyzje się nie pojawiły, decyzje zostaną opublikowane do końca tygodnia.

W związku z powyższym komisja zakończyła już sprawdzanie nadesłanych dokumentów i jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia przystąpi do przeprowadzenia procesu odwoławczego (posiedzenie Odwoławczej Komisji Stypendialnej).

Świadczenia wraz z pojawianiem się decyzji były wysyłane na wskazane numery kont na bieżąco i można podejrzewać, że do końca obecnego tygodnia wszyscy Państwo otrzymacie podwójną wypłatę świadczenia (za miesiąc październik oraz listopad) zgodnie ze złożonymi we wnioskach deklaracjami płatności.

 

JAK INTERPRETOWAĆ STATUS WNIOSKU ?

Wnioski, które trafiły do biura i zostały przekazane komisji posiadają status "wniosek przyjęty". Wnioski o statusie "oczekuje na uzupełnienie" to te, które zostały nadane do biura, przeszły przez wstępną weryfikację po której do studenta został wysłany mail zwrotny o brakach (z prośbą o ich uzupełnienie) i oczekują na nadesłanie dokumentów do dnia dzisiejszego. Wnioski o statusie "wniosek złożony" to wnioski, które nie zostały rozpatrzone, ponieważ kwestie formalne nie zostały spełnione przez studenta - takie wnioski nie posiadają decyzji!

 

CO ZROBIĆ JEŚLI WNIOSEK POSIADA STATUS "ZŁOŻONY" ?

Jeżeli Twój wniosek posiada status złożony oznacza to, że złożyłeś/złożyłaś go w systemie NEW ISAPS, ale nie dotarł on do biura w Bydgoszczy. Aby naprawić taki stan rzeczy i dać sobie szansę na rozpatrzenie wniosku przez Odwoławczą Komisję Stypendialną napisz mail na stypendia@byd.pl, poinformuj nas o zaistniałej sytuacji i dopytaj co należy zrobić by przekazać wniosek do OKS - większość z tych wniosków wymagać będzie by je wydrukować, podpisać i nadać  do naszego biura w Bydgoszczy.

 

CO ZROBIĆ BY WNIOSEK ZOSTAŁ PRZEKAZANY DO ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ ?

W przypadku wniosku o statusie "przejęty" należy sporządzić pisemną prośbę o ponowne rozpatrzenie wniosku (wymagany podpis studenta) w której zawarte będzie o jakie stypendium chodzi, podany będzie numer decyzji oraz krótka notatka co jest powodem tego, że student nie zgadza się z decyzją komisji.

Jeżeli Twój wniosek ma status "złożony" skontaktuj się z biurem w Bydgoszczy!

 

CO OZNACZA DECYZJA NEGATYWNA NA WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA ?

Decyzja negatywna na złożonym wniosku oznacza, że wniosek nie znalazł się w gronie 10% najwyżej punktowanych wniosków spośród danego kierunku - ważne by pamiętać, że kierunki mogą powtarzać się na różnych ośrodkach zamiejscowych, a takie wnioski rozpatrywane są przez pryzmat ogólny Uczelni, a nie jak mogłoby się wydawać na płaszczyźnie jednostki zamiejscowej. Proszę pamiętać o tym, ze jeśli ktoś otrzymał stypendium w ubiegłym semestrze nie oznacza to wcale, że sytuacja musiała się powtórzyć na obecnym semestrze!

 

DLACZEGO KOLEGA / KOLEŻANKA Z ROKU DOSTAŁA STYPENDIUM, A JA NIE LUB SĄ ONE W RÓŻNEJ WYSOKOŚCI ?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Należy tylko pamiętać, że mówimy tutaj o wnioskach ze statusem "przyjęty"...

Możliwości zazwyczaj są dwie:

1. Suma punktów na podstawie średniej i dokumentów dołączonych do wniosku między studentami była różna. Różnica może być spowodowana przez zaświadczenia, które okazują studenci i to co konkretnie zawierają te zaświadczenia. Dodatkowo należy nadmienić, że zgłaszane średnie weryfikowane są przez komisję.

2. Student otrzymał decyzję negatywną, ponieważ posiada niezaliczony przedmiot widniejący w indeksie studenta (tyczy się wszystkich studentów oraz przedmiotów).

 

DO KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ PROŚBĘ O PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU PRZEZ OKS ?

Z racji, że jeszcze przed świętami chcielibyśmy wypłacić należne świadczenia WSZYSTKIM STUDENTOM, którym owo świadczenie się należy prosimy o nadsyłanie próśb o ponowne rozpatrzenie wniosku w formie mailowej na stypendia@byd.pl do 14.12.2020. Komisja zbierze się 16.12.2020 by ponownie rozpatrzeć Państwa wnioski.

Jeżeli wniosek posiadał status złożony to wraz z pismem należy w załączniku nadać skan wniosku z widniejącymi podpisami.

Wyjątkiem tutaj są dodatkowe zaświadczenia do stypendium socjalnego, które zostało do nas nadane w formie papierowej. W przypadku wniosku o statusie "oczekuje na uzupełnienie" załączniki powinny zostać nadane w takiej samej formie w jakiej został przekazany komisji wniosek.

 

CO ZROBIĆ Z DECYZJĄ, KTÓRA POJAWIŁA  SIĘ W STSTEMIE ?

Decyzję, która pojawiła się na NEW ISAPS należy odczytać. Biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy w trakcie przechodzenia na tryb składania dokumentacji "w pełni elektroniczny" pragniemy oznajmić, że decyzje nadane w tym roku należy jedynie odczytać. Nie ma potrzeby drukowania ich i odsyłania do biura.

Biuro Aktywizacji i ds. Osób Niepełnosprawnych.

Aktualności

KONTAKT

Wydział Nauk Stosowanych w Chojnicach
ul. Świętopełka 3
89 - 620 Chojnice
tel. 513 146 624
chojnice@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki