Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Cel:
Podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie słuchaczy z współczesnymi, nowoczesnymi narzędziami kształtowania warunków i środowiska pracy.

W ramach programu studiów uczestnicy zdobywają rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskują praktyczne umiejętności, pozwalające skutecznie i efektywnie realizować wyzwania, przed którymi stają współczesne przedsiębiorstwa. Uczestnictwo w zajęciach studium pozwoli słuchaczom poznać najnowocześniejsze koncepcje, trendy i instrumenty (w tym również prawne) z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa, higieny i ochrony pracy. W toku studiów uczestnicy poznają możliwości zastosowania i wykorzystania zdobyczy nauki i techniki służących optymalizacji zależności pomiędzy człowiekiem, jego pracą oraz warunkami świadczenia tej pracy.

Adresaci:
Studia adresowane są do kadry zarządzającej przedsiębiorstw i specjalistów zajmujących się problematyką bhp oraz kształtowania środowiska pracy. Studia adresowane są również do wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się problematyką bezpieczeństwa i ochrony pracy.

Uprawnienia:
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 02.11.2004 r. zmieniającym rozporządzenie "w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy" (Dz.U. nr 246, poz. 2468 z późniejszymi zmianami) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych upoważnia absolwentów do pełnienia funkcji starszych inspektorów, specjalistów i starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw BHP w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.

Studia stwarzają pracownikom służb BHP, na których rozporządzenie nakłada wymóg uzupełnienia wykształcenia, możliwość podniesienia kwalifikacji zgodnie z nowymi wytycznymi.

Atuty:

Wszyscy słuchacze Studiów Podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w ramach programu studiów odbędą szkolenie, po którym otrzymają Certyfikat w zakresie Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP wg. PN-N 18001:2007. Koszt certyfikatu został uwzględniony w opłacie czesnego.

Słuchacze otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie:

 • zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z odniesieniem do wymogu art. 209 Ustawy z dn. 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 - z późn. zmianamia),
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Koszty certyfikatu i zaświdczeń zostały uwzględnione w opłacie czesnego.

Możliwość wzięcia udziału  również w innych szkoleniach z zakresu Auditora Wewnętrznego organizowanych przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG . Jako formę dopłaty słuchacze studiów podyplomowych mogą wykorzystać BONus edukacyjny!

Ramowy program:

Prawo pracy
Psychologia pracy
Ergonomia pracy
Zagrożenia w środowisku pracy
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg. PN-N 18001:2007
Komunikacja społeczna
Ocena ryzyka zawodowego
Wypadkoznawstwo
Metodyka i profilaktyka bezpieczeństwa pracy
Wymagania budowlane BHP
Pedagogika pracy
Ratownictwo medyczne
Ochrona przeciwpożarowa
Ochrona środowiska naturalnego

Forma zaliczenia:

egzamin końcowy w formie testu z wybranych zagadnień problemowych

Liczba godzin: 172

Aktualności
paź17
2019

KONTAKT

Wydział Nauk Stosowanych w Chojnicach
ul. Świętopełka 3
89 - 620 Chojnice
tel. 513 146 624
chojnice@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki