Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi

Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi

Cel studiów:
Celem specjalności jest przygotowanie słuchaczy do zajmowania stanowisk administracyjnych w instytucjach samorządowych szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, wymagające od nich profesjonalnego przygotowania do pełnienia funkcji w sektorze publicznym. W ramach studiów przekazana zostanie niezbędna wiedza dotycząca finansów publicznych oraz funkcjonowania i roli administracji publicznej różnych szczebli w Polsce w świetle uwarunkowań wynikających z ustawodawstwa i członkostwa w Unii Europejskiej.

Adresaci studiów:
Adresatami studiów są pracownicy urzędów administracji publicznej różnego szczebla i wszystkich służb publicznych, osoby na stanowiskach kierowniczych oraz zamierzające wzbogacić dotychczasową wiedzę, a także osoby zamierzające ubiegać się o pracę w instytucjach administracji publicznej.

Program studiów obejmuje:

 • Zarządzanie publiczne
 • Prawo i postępowanie administracyjne
 • Administracja publiczna i służba cywilna
 • Prawo i instytucje Unii Europejskiej
 • Zarządzanie finansami samorządu
 • System finansów publicznych w Polsce
 • Zastosowanie informatyki w administracji publicznej
 • Audyt i controlling w administracji publicznej
 • Etyka w administracji publicznej
 • Polityka regionalna UE
 • Unijne źródła finansowania inwestycji gminnych - zajęcia projektowo - warsztatowe
 • Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa i gminy
 • Przetargi i zamówienia publiczne
 • Zarządzanie jakością w administracji publicznej
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia:

 • test z wybranych zagadnień programowych
 • praca dyplomowa

Liczba godzin: 212

Czas trwania studiów: 2 semestry

Aktualności
paź17
2019

KONTAKT

Wydział Nauk Stosowanych w Chojnicach
ul. Świętopełka 3
89 - 620 Chojnice
tel. 513 146 624
chojnice@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki